Den 18:12 tirsdag den 31. maj 2016 skrev Finn Poulsen <finnpou@live.dk>:

Kære Alle.

Desværre var der et par fejl i det udsendte refferat som vi lige bliver nød til at få rettet op på.

Rettelserne er markeret med rødt, jeg håber det giver den rette mening og undskylder besværret.

Tak til Christian Bærentsen for et vågent øje.

Med venlig hilsen 

Finn Poulsen

Referat af møde i Distrikt 4 den 24.05.2016 i Slangerup

Tilstede: Kirsten Skovsby, Chr. Færch,  Arne Riis, Ebbe Nielsen, Nicolai Pedersen, Henrik Juul, Hans Jørgen, Finn Poulsen, Mads Jepsen, Thommy (Hørsholm), Klaus Hansen, Jørgen Barslev, Sonny Persson, Per West.

Valg af dirigent: Chr. Færch

Dagsorden godkendt

Valg af referent: Per West

Skydevognen er pt placeret hos Mads, men den trænger til en kærlig hånd og en instruktør, der vil påtage sig jobbet som vognkommandør – vi skal spørge i vort bagland, om vi kan finde et interesseret emne. Traileren har højst tilladte totalvægt på 750 kg, og det blev besluttet, at den skal vejes med maskiner og tilbehør  men uden last, så instruktøren ikke kører ulovligt. Traileren er med påløbsbremser.  

Jægerforum og skovbrugerråd: Orientering fra Chr. Færch: Skovbrugerrådet er meget interesseret i borde og bænke til skovens gæster. Jens Bjerregård roste Nordsjælland for holdningen i hjortevildtdebatten. Nyjægerjagter i skoven har manglet deltagere. Hvem skal pege på deltagerne?  Musse og Max styrer skovjagterne i distrikt Øst, så der sker fordeling til de enkelte jagtforeninger.

I distrikt Nord er det NST der står for invitationen efter udleverede medlemstal fra Kredsen. Dette ønsker forsamlingen stadig. Thommy plæderede for at få ændret  tildelingen af pladser på statsskovjagterne, da nogle foreninger ikke bliver betænkt i rimeligt omfang. .Han bliver opfordret til at gå til den lokale NST enhed ( evt søge akt indsigt) Chr. Færch får aftalt et møde i Jægerforum  med Jens Bjerregård. Kirsten Skovsby orienterede. om, at det fortsat bliver sværere og sværere at få tilladelse til træning og prøver med hunde i skoven og områderne indskrænkes. Dette lovede Christian Færch at tage op ved næst kommende skovbrugerråds møde.

Bedre samarbejde foreningerne imellem blev drøftet. Der er både hundetræning og kurser, hvor vi kan gøre det meget bedre ved at kommunikere om muligheder for at deltage hos hinanden. Hold øje med kreds 7’s hjemmeside vil hjælpe på løsning af problemet.

En fortsættelse af ovenstående kunne være en fælles aktivitet / nogle foreninger går sammen om skydning med laser i kredsens laserkino. Nicolai kunne oplyse, at en sådan event trækker folk til. Vi mangler fortsat en ildsjæl til at arrangere en jagtsti. Her prøver Gribskov en miniudgave, hvor sværhedsgraden dæmpes gevaldigt og antallet af poster holdes på lille antal – den store jagtsti kan ikke trække folk af huse, så en hyggedag med overkommelige opgaver er måske løsningen på en god udgang for den hensygnende jagt sti.

Orientering fra kredsen blev en kort affære, da kreds bestyrelses mødet dagen før blev temmelig amputeret. Dersom formanden aflyste sin deltagelse på selve dagen. Det er ikke godt nok med en så sen aflysning, yderligere kommentarer blev ikke ført til referat. Det blev oplyst, at det nye jagt- og skovbrugs museum på Gl. Estrup vil koste omkring 72 mio kr.

 Hjortevildtet fik en grundig gennemgang af Sonny. Danmarks jægerforbund havde holdt Informations møde i Sorø med mange og heftige diskussioner med en åbenbaring af uenigheden med landbruget. Omtalte møde blev noget domineret af at nogle personer som ikke var interesserede i seriøs og frugtbar dialog. Sonnys brev fra den Nordsjællandske hjortevildtgruppe er som tidligere anført meget positivt modtaget af Jens Bjerregård, men også Claus Lind og Jan Eriksen (formand for Vildt forvaltnings rådet) er positive overfor holdningen til regionale jagt tider, så meget tyder på, at regional jagttid kan bliver et resultat. Næste møde i den nationale hjortevildtgruppe er den 14.06.2016. Arealbegrænsningen er fortsat på agendaen. Der blev foreslået etablering af en app til brug ved tællinger af hjortevildt – det skal være nemt og hurtigt for at få tilstrækkelig mængde input for at kunne danne sig et realistisk indtryk.( Kirsten fortalte at en sådan app noget lig. det omtalte faktisk er udviklet)  

Næste møde er aftalt til den 07. september i Hillerød – Brødeskov station, hvor alene jægerrådsformænd er indbudt. 

Bordet rundt:

Blev temmelig langt  derfor her nogle få uddrag.

Kirsten efterlyser et autoriseret vildtslagteri til forarbejdning af vildt. Kirsten bruger vildt indkøbt efter jagter på store gårde til nogle meget succesfulde events i  sit job. ”Årets VIldtret” holdes på Søholt gods ved Maribo den 06.11.16. Vi er velkommen til at deltage.

Allerød arrangerer hygiejnekursus den 06. september 16 – der er endnu få ledige pladser.

Indvielse af Jagtens Hus den 11.09.2016 – repræsentantskabet bliver inviteret – er der interesse for at arrangere en bustur for yderligere deltagere. En bus ville formentlig også reducere kørepenge. Jeg har en forestilling om, at indbydelsen vil være netop en indbydelse og ikke en indkaldelse.

Slangerup, den 25.05.2016  PW/

Kære Alle 

Med Venlig Hilsen

Finn Poulsen .

Referat af møde i Distrikt 4 den 24.05.2016 i Slangerup

Tilstede: Kirsten Skovsby, Chr. Færch,  Arne Riis, Ebbe Nielsen, Nicolai Pedersen, Henrik Juul, Hans Jørgen, Finn Poulsen, Mads Jepsen, Thommy (Hørsholm), Klaus Hansen, Jørgen Barslev, Sonny Persson, Per West.

Valg af dirigent: Chr. Færch

Dagsorden godkendt

Valg af referent: Per West

 Skydevognen er pt placeret hos Mads, men den trænger til en kærlig hånd og en instruktør, der vil påtage sig jobbet som kommandør – vi skal spørge i vort bagland, om vi kan finde et interesseret emne. Traileren har højst tilladte totalvægt på 750 kg, og det blev besluttet, at den skal vejes med maskiner og tilbehør  men uden last, så instruktøren ikke kører ulovligt. Traileren er med påløbsbremser.  

 Jægerforum og skovbrugerråd orientering fra Chr. Færch: Skovbrugerrådet er meget interesseret i borde og bænke til skovens gæster. Jens Bjerregård roste Nordsjælland for holdningen i hjortevildtdebatten. Nyjægerjagter i skoven har manglet deltagere. Hvem skal pege på deltagerne?  Musse og Max styrer skovjagterne i distrikt Øst, så der sker fordeling til de enkelte jagtforeninger.

I distrikt Nord er det NST der står for invitationen efter udleverede medlemstal fra Kredsen. Dette ønsker forsamlingen stadig. Thommy plæderede for at få ændret  tildelingen af pladser på statsskovjagterne, da nogle foreninger ikke bliver betænkt i rimeligt omfang. .Han bliver opfordret til at gå til den lokale NST enhed ( evt søge akt indsigt) Chr. Færch får aftalt et møde i Jægerforum  med Jens Bjerregård. Kirsten Skovsby orienterede. om, at det fortsat bliver sværere og sværere at få tilladelse til træning og prøver med hunde i skoven og områderne indskrænkes. Dette lovede Christian Færch at tage op ved næst kommende skovbrugerråds møde.

Bedre samarbejde foreningerne imellem blev drøftet. Der er både hundetræning og kurser, hvor vi kan gøre det meget bedre ved at kommunikere om muligheder for at deltage hos hinanden. Hold øje med kreds 7’s hjemmeside vil hjælpe på løsning af problemet.

En fortsættelse af ovenstående kunne være en fælles aktivitet / nogle foreninger går sammen om skydning med laser i kredsens laserkino. Nicolai kunne oplyse, at en sådan event trækker folk til. Vi mangler fortsat en ildsjæl til at arrangere en jagtsti. Her prøver Gribskov en miniudgave, hvor sværhedsgraden dæmpes gevaldigt og antallet af poster holdes på lille antal – den store jagtsti kan ikke trække folk af huse, så en hyggedag med overkommelige opgaver er måske løsningen på en god udgang for den hensygnende jagt sti.

Orientering fra kredsen blev en kort affære, da kredsmødet dagen før blev aflyst samme dag – det er ikke godt nok med en så sen aflysning, yderligere kommentarer blev ikke ført til referat. Det blev oplyst, at det nye jagt- og skovbrugs museum på Gl. Estrup vil koste omkring 72 mio kr.

Hjortevildtet fik en grundig gennemgang af Sonny. Danmarks jægerforbund havde holdt Informations møde i Sorø med mange og heftige diskussioner med en åbenbaring af uenigheden med landbruget. ) Omtalte møde blev noget domineret af at nogle personer som ikke var interesserede i seriøs og frugtbar dialog.   Sonny’s brev fra den Nordsjællandske hjortevildtgruppe er som tidligere anført meget positivt modtaget af Jens Bjerregård, men også Claus Lind og Jan Eriksen (formand for hjortevildtgruppen) er positive overfor holdningen til regionale jagttider, så meget tyder på, at selvvalgt regional jagttid bliver et resultat. Næste møde i den nationale hjortevildtgruppe er den 14.06.2016. Arealbegrænsningen er fortsat på agendaen. Der blev foreslået etablering af en app til brug ved tællinger af hjortevildt – det skal være nemt og hurtigt for at få tilstrækkelig mængde input for at kunne danne sig et realistisk indtryk.( Kirsten fortalte at en sådan app noget lig. det omtalte faktisk er udviklet)

Næste møde er aftalt til den 07. september i Hillerød – Brødeskov station, hvor alene jægerrådsformænd er indbudt.

Bordet rundt:

Blev temmelig langt  derfor her nogle få uddrag.

Kirsten efterlyser et autoriseret vildtslagteri til forarbejdning af vildt. Kirsten bruger vildt indkøbt efter jagter på store gårde til nogle meget succesfulde events i  sit job. ”Årets VIldtret” holdes på Søholt gods ved Maribo den 06.11.16. Vi er velkommen til at deltage.

Allerød arrangerer hygiejnekursus den 06. september 16 – der er endnu få ledige pladser.

Indvielse af Jagtens Hus den 11.09.2016 – repræsentantskabet bliver inviteret – er der interesse for at arrangere en bustur for yderligere deltagere. En bus ville formentlig også reducere kørepenge. Jeg har en forestilling om, at indbydelsen vil være netop en indbydelse og ikke en indkaldelse.

Slangerup, den 25.05.2016  PW/