Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Halsnæs

Onsdag den 12. januar 2022 KL 1900                            Mødet afholdes hos                                                Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening

Ved Isefjorden12 3390 Hundested.

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
 3. Valg af formand
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen PT har vores nuværende HB-medlem Marie-Louise Acton Lyng og KB medlem Lars Ehrensvärd Jensen meldt deres kandidatur. Herudover skal der indstilles en suppleant. Repræsentantskabsmødet afholdes den 18 juni 2022 i Vingsted.
 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
 7. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
 8. Orientering fra Grønt råd og fra reguleringskorpset
 9. Eventuelt

Efter årsmødet kommer formanden for hjortevildtgruppen Nicolai Pedersen, han fortæller om hvordan det står til med vores krondyr og den fremtidige forvaltning. Det her du skal komme med dine spørgsmål, idéer og erfaringer om kronvildtet på Halsnæs

I disse tider kender ingen den fremtidige Corona situation.  For yderligere oplysninger er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnet.

 

 

På Vegne af Jægerråd Halsnæs.

 

Med venlig Hilsen

 

Finn Poulsen

Jægerråds formand

 

Direkte tlf. 28121029

E-mail finnpou@live.dk

Som aftalt på mødet i onsdags så overtager Birger Jørgensen jægerrådets plads i grøntråd i Halsnæs. Birger træder ind i stedet for Keld Hjort Olsen.

Mange tak til dig Keld for det krudt du har brugt i rådet i de år der er gået.

Med venlig jæger hilsen.

Finn Poulsen.

TLF 28121029 mail finnpou@live.dk

Bemærk ny dato!

Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Halsnæs Tirsdag den 4. Maj 2021 kl1900 Mødet afholdes hos Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening Ved Isefjorden12 3390 Hundested. Bemærk at tilmelding er nødvendigt!

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
 3. Valg af formand
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
 7. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
 8. Eventuelt
 9.  

Efter årsmødet vil Kredsformand i Kreds 7, Hans Henrik L Madsen give et indlæg om struktur proces arbejdet i Danmarks Jægerforbund. Efterfølgende skal vi på mødet debattere og tilkende give vores holdning til via et fælles spørge skema. Som indsendes til Danmarks Jægerforbund. I disse tider kender ingen den fremtidige Corona situation, skulle Pandemien stadig gøre det svært at mødes mere end 10 personer. Kan vi blive nødt til at lave årsmødet virtuelt. Derfor er skriftlig tilmelding via e mail nødvendigt under alle omstændigheder, senest den 18 April til undertegnet finnpou@live.dk   

For yderligere oplysninger er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnet. På Vegne af Jægerråd Halsnæs. Med venlig Hilsen Finn Poulsen Jægerråds formand Direkte tlf. 28121029 E-mail finnpou@live.dk

Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Halsnæs

Tirsdag den 20. april 2021 kl1900

Mødet afholdes hos                                                Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening

Ved Isefjorden12 3390 Hundested.

 

Bemærk at tilmelding er nødvendigt!

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
 3. Valg af formand
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
 7. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
 8. Eventuelt
 9.  

Efter årsmødet vil Kredsformand i Kreds 7                              Hans Henrik L Madsen give et indlæg om struktur proces arbejdet i Danmarks Jægerforbund. Efterfølgende skal vi på mødet debattere og tilkende give vores holdning til via et fælles spørge skema.                                                              Son indsendes til Danmarks Jægerforbund

I disse tider kender ingen den fremtidige Corona situation, skulle Pandemien stadig gøre det svært at mødes mere end 10 personer. Kan vi blive nødt til at lave årsmødet virtuelt.

Derfor er skriftlig tilmelding via e mail nødvendigt under alle omstændigheder, senest den 18 April til undertegnet finnpou@live.dk   

For yderligere oplysninger er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnet.

 

 

På Vegne af Jægerråd Halsnæs.

 

Med venlig Hilsen

 

Finn Poulsen

Jægerråds formand

 

Direkte tlf. 28121029

E-mail finnpou@live.dk

Indkaldelse til distrikts møde

Tekstboks: Kreds 7
Distrikt 4

Hos

Hørsholm og omegns Jagtforening

Enghave 38

Tekstboks: 19. december 20172960 Rungsted Kyst

 

Torsdag den 18januar 2018 Kl1900.

 

Tema: Hvordan skal Danmarks jægerforbunds struktur se ud?

 

Mødet er for alle Medlemmer,            Jagtforenings formænd, Jægerråds formænd og

KB medlemmer i distrikt 4.

 

Særlig indbudt er:                                                     Politisk konsulent i DJ Morten Sindig Jensen.

Medlem af HB Marie-Louise Munch Achton-Lyng.

 

Dagsorden:

 

Vi starter med et indlæg fra HB medlem         Marie Louise Munch Achton-Lyng

Som vil komme med en status på hvad det indtil nu er er i spil, siden processen om ny struktur DJ for alvor startede sidste år. Der lægges op til at vi her alle kan komme med ønsker og visioner som kan debatteres og måske være et vigtigt bidrag i den nye struktur.

 

Herefter vil politisk konsulent                     Morten Sinding Jensen give et kort oplæg om nyt jagtpolitisk stof fra nær og fjern.

efterfølgende bliver der mulighed for debat og spørgsmål til indlægget

 

 

1.  Orientering fra KB og HB

 

2.  Kredsmøde den 4 marts.

Vi skulle gerne have mindst en kandidat til den ledige Plads i KB.

Kredsens HB repræsentant er på valg.

         HB suppleant er som altid på valg for et år.

 

      (de modtager begge genvalg)

 

Andre forslag og sager til drøftelse på Kredsmødet eller Repræsentantskabsmødet 2018

 

3.  Bordet rundt.

4.  Næste møde.

 

 

Der vil blive serveret kaffe og brød

 

Tilmelding undertegnet. finnpou@live.dk

senest den 14. januar, 8

 

 

På vegne af distrikt 4

 

Finn Poulsen.

Formand for Jægerråd Halsnæs.

KB medlem i kreds 7.