Indkaldelse til distrikts møde

Tekstboks: Kreds 7
Distrikt 4

Hos

Hørsholm og omegns Jagtforening

Enghave 38

Tekstboks: 19. december 20172960 Rungsted Kyst

 

Torsdag den 18januar 2018 Kl1900.

 

Tema: Hvordan skal Danmarks jægerforbunds struktur se ud?

 

Mødet er for alle Medlemmer,            Jagtforenings formænd, Jægerråds formænd og

KB medlemmer i distrikt 4.

 

Særlig indbudt er:                                                     Politisk konsulent i DJ Morten Sindig Jensen.

Medlem af HB Marie-Louise Munch Achton-Lyng.

 

Dagsorden:

 

Vi starter med et indlæg fra HB medlem         Marie Louise Munch Achton-Lyng

Som vil komme med en status på hvad det indtil nu er er i spil, siden processen om ny struktur DJ for alvor startede sidste år. Der lægges op til at vi her alle kan komme med ønsker og visioner som kan debatteres og måske være et vigtigt bidrag i den nye struktur.

 

Herefter vil politisk konsulent                     Morten Sinding Jensen give et kort oplæg om nyt jagtpolitisk stof fra nær og fjern.

efterfølgende bliver der mulighed for debat og spørgsmål til indlægget

 

 

1.  Orientering fra KB og HB

 

2.  Kredsmøde den 4 marts.

Vi skulle gerne have mindst en kandidat til den ledige Plads i KB.

Kredsens HB repræsentant er på valg.

         HB suppleant er som altid på valg for et år.

 

      (de modtager begge genvalg)

 

Andre forslag og sager til drøftelse på Kredsmødet eller Repræsentantskabsmødet 2018

 

3.  Bordet rundt.

4.  Næste møde.

 

 

Der vil blive serveret kaffe og brød

 

Tilmelding undertegnet. finnpou@live.dk

senest den 14. januar, 8

 

 

På vegne af distrikt 4

 

Finn Poulsen.

Formand for Jægerråd Halsnæs.

KB medlem i kreds 7.