Halvårs møde i Jægerråd Halsnæs 6.10.2016
 

1. Ordstyrer og referat:

Anders vælges som ordstyrer og Ulla som referent.

2.    Orientering fra grønt råd:

Keld: der har ikke været meget om jagt på grønt råd, kun lidt om rågeregulering. Der har til gengæld været meget om natura 2000 områderne. Man kan se nærmere om disse områder på nettet. Jægerne bliver omtalt som et støjende element på møderne. Keld vil gerne have ideer og input til det grønne råd fra os andre. Der bliver spurgt til om jagten kan blive berørt af natura 2000 områderne. Dette kan ikke med sikkerhed besvares PT. 

3.    Kronvildt forvaltnings aftale for 2016. Birger og Bjarne: Vildtforvaltningsrådet har afsendt indstilling til miljø- og fødevareministeren som skal tage den endelige stilling til den fremtidige hjorteforvaltning. Man ønsker at forvaltningsplanen skal forløbe over to år, ændringerne vil løbene blive evalueret i perioden. Hvilket de andre organisationer er enige i, også DJ.

Arealkrav: Har man 1-100 ha kan man skyde en Hjort, har man over 100 ha så kan man skyde to og så fremdeles. Dette forslag kan DJ ikke bakke op om.

Jagt tider: Der vil blive mulighed for at jage krondyr i fem måneder af året. Vildtforvaltningsrådet indstilling:

Hjort ældre end spidshjort 1.9- 15.10 ( denne periode kan flyttes regionalt)

Spidshjort 16.10-31.1

Hind 16.10-31.1

Kalv 1.9-31.1.

I de tilfælde, hvor der kan opnås enighed i en regional gruppe, som vores jægerråd, kan perioden på de seks uger, hvor der er jagttid på hjorte, flyttes indenfor den nationale ramme på de fem måneder.

Vi har mulighed for lokalt at indstille til ændringer i antal og tider. Det skal godkendes i vildtforvaltningsrådet, Dj vil gerne hjælpe med at udforme ansøgningen om dette.

Det har været svært at få skudt hinder og kalve i vores områder, man har stort set kun skudt hjorte. Vi har ca. 70 dyr på Halsnæs og så burde man kunne skyde 10 Kalve og 5 smaldyr samet en enkel hind uden at det betyder noget for bestanden. Vi har ca. 3 hinder til hver hjort. Gårdejerne er villige til at afprøve en ny strategi for at begrænse antallet af dyr. Der har dog ikke været nogen trafik dræbte dyr i år. Der er bred enighed om at vi følger de retningslinjer som hjortevildtgruppen anbefaler. Vores lokale kronvildtkoordinator bakker meget op omkring den nye kronvildtforvaltning. 

Birger, Bjarne og Finn laver en indstilling til om afskydning af 10 kalve og 5 smalhinder og en hind. 

DJ ønsker at der samles mere viden om vores kronvildt. Bjarne vil derfor gerne modtage underkæben fra det kronvildt man skyder på Halsnæs, så det kan blive sendt ind til undersøgelse og dataindsamling.

4. Bordet rundt, nyt fra de tre jagtforeninger.

Torup har haft rævejagt for nylig med 10 jægere og 3 hunde. Rigtig hyggelig dag men ingen ræve. Der er lerdueskydning på næste lørdag hos Jesper. Man deler nu lokaler med MC fireboys og det er ok.

Ølsted har haft et par jagter og en brunst tur til Dyrehaven. Der er Rævejagt på Arrenæs i november og i Ølsted i januar.

Strand jægerne er ved at blive færdige med ombygningen og har fået tilskud fra DJ igen. Der har været forskellige aktiviteter som præmieskydninger med Kulhuse og Græsted strandjægerne vandt begge steder. Der er havjagt i november, december og januar                                                                                                      

5. Orientering fra diverse aktuelle møder: Finn:

Jægerfora: Kongernes Nordsjælland skulle ikke få betydning for vores jagt, men stor betydning for turismen og man vil gerne brande produkter fra kongernes Nordsjælland som noget særligt. Men projektet er ikke færdigt endnu.

Der indkaldes snarligt til et formands møde her i distrikt 4 hvor eneste punkt bliver, hvordan får vi indflydelse på projektet. Altså bliver der udpeget en lokal følge gruppe som med vejledning fra Morten Sinding DJ kører os i stilling i forhold til repræsentation i Kongernes Nordsjælland.

Invitationsjagter. Sidste år fik vi flere invitationer til statskovjagter og det gik rigtig godt men i år er det slut. Idet jagtforeninger ikke bliver inviteret på riffeljagt. I stedet bliver de solgt som endagsjagter og disse bliver udbudt snart til ca. 6000kr pr. dag. Man kan så skyde rå og dåvildt men ikke kronvildt som er forbeholdt kongehuset. Foreningerne vil fortsat få et par pladser til hagljagt.

D.23.11 er alle inviteret til dialogmøde med DJ i Køge-Herfølge jagtforening hvor der bliver snakket om jagt tider. Mulighed for at spørge ind til jagt tider og høre om baggrunden for dem.

6. Reguleringskorpset.

Finn har været med til at starte reguleringskorpset op fordi naturstyrelsen gerne ville have hjælp til at fange mink. Naturstyrelsen har udpeget nogen fokusområder bl.a. omkring Arresø. Vi har fælder stående forskellige steder i området. Det går rigtig godt med rævene hvor Gerner er topscorer med mange skabs ræve. Vi skulle have været i gang med rågeregulering i Melby men det kommer måske i gang til næste år. Fra i dag overtager Anders Thorsen koordinator posten. Anders har lavet aftaler med lodsejere om at sætte fælder ned til Arresø. Anders vil også forsøge at skaffe flere fælder. Det bliver foreslået at kontakten til reguleringskorpset går gennem kommunen med opslag i "gulvmåtten"

7. Nyt jagttegnskursus. Anders: Esben Schæffer er ny jagttegnslærer i vores område og overtager kurset efter Anders Andersen. Esben er landbrugsuddannet og lærer og har undervist i jagttegn i 10 år. Næste kursus starter 2.11.2016 og kører efter samme model som hidtil, hen over vinteren på Enghaveskolen i Frederiksværk. 

8. Fælles hundetræning. Finn: Er der nogen der har lyst til at være med til at træne hunde? Finn er alene om det nu og det er lidt hårdt. Man kan komme på kursus i det og det er sjovt. Henvendelse til Finn.

9. Årsmøde i jægerråd Halsnæs torsdag 12.1.2017 kl. 19 hos strandjægerne.

10. Eventuelt: Spørgsmål om albinodåvildt, bør de skydes? Der er ingen grund til ikke at skyde hvide dyr.

Ditlev har overtaget salget af kromix hundemad efter Bjarne.

Forslag om en fælles tur til DJ 's nye domicil med ophold i Hedensted jagtbutik f.ex til foråret.