Referat af JKF`s (jægernes kommunale fællesråd) årsmøde 13.2.2014. 
1. Dirigent: Finn
2. Referent: Ulla
3. Beretning.
Der er afbud fra Leif og vi enes om at bede ham om, på et senere tidspunkt, at sende en beretning til vores respektive hjemmesider.
4. Forbrug.
Der har ikke været noget forbrug. Der spørges om hvorvidt vi kan søge midler fra DJ til fælles formål.
5. Valg af formand. Der er enighed om at Leif fortsætter som formand, hvis vedtægterne tillader det, ellers tager vi det op igen senest til næste år.
6. Bestyrelsen består at de 3 formænd for jagtforeningerne.
7.  Indstilling af kandidater. Foreløbig indstiller vi Max Elbæk til HB.
8. Indstilling af mandater til repræsentantskabet. Anders, Keld og Finn.
9. Der er kommet forslag om at vi hjemtager et kursus fra DJ om foreningsarbejde. Dette for, at vi kan blive bedre til at motivere medlemmer til foreningsarbejde og deltagelse i foreningernes virke. Finn og Ulla vil arbejde videre med dette, og komme med forslag om et kursus.
10. Eventuelt:
Grønt Råd. Ulla er godkendt som repræsentant i det nye grønne råd, der netop er konstitueret. Eneste punkt på det første møde handlede om oversvømmelsen efter Bodil.
Der er et nyt råd vedr. rent vand undervejs.
Skydevognene: Den store skydevogn er blevet serviceret og der er bl.a. købt trådløs fjernbetjening til den. Begge trailere har indtil nu været indregistreret hos privatpersoner, hvilket kan være problematisk. Birger forsøger nu at få dem omregistreret i foreningernes navn. Dette kræver både nem id og CVR nr. Herefter må der udfærdiges et papir som viser at alle tre foreninger er ejere af skydevognene.
Kronvildtet. Der er kun skudt en hjort i denne sæson, en 8 ender. Herudover har der været en påkørsel. Birger har haft kontakt til Ivan Møller der forventer at der bliver 14 dages længere jagt i år, og at man skal skåne 4-11 enderne. Der opfordres til at man skyder hinder og kalve. Der er enighed om at invitere hjortevildtskoordinatoren til kronvildtsmødet til efteråret.
Jagtforeningerne:
Ølsted: Generalforsamling i morgen. Der har været en rævejagt i år og der har været en god dag på Arrenæs. Foreningen har et stabilt medlemstal og jubilæum i år.
Strandjægerne: Generalforsamling i september. Der er overvejelser om klubhuset som er meget bekosteligt at opvarme. Bestyrelsen er nu fuldtallig efter en periode med undertal. Der har været arrangeret 3 havjagter, der alle blev aflyst pga. vejret.
Torup: Der er generalforsamling 5.3. Der har været afholdt rævejagt med 26 deltagere, en god dag med god mad. Foreningen har holdt 80års jubilæum sidste år og har fået klubhus. Der har været deltagelse på Grønnessegård julemarked med 4500 besøgende. Der har været bestyrelsesjagt og 7.3.2014 er der spisning på Asserbo golfklub med vinsmagning og 4 retter vildt. 12.4.2014 er der lerdueskydning på Ellingegård.
Næste år holder vi JKF årsmøde i Ølsted torsdag d. 5.2.2015 kl. 19. Der er enighed om at invitere kredsformanden til årsmødet.
Næste JKF møde og kronvildtsmøde afholdes torsdag d.9.10.2014 k. 19 hos strandjægerne.