Referat af Halsnæs jægerrådsmøde 27.1.2016

1. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Rene og Referent: Ulla

2. Beretning om Jægerråd Halsnæs virke 2015

”Formands beretning 2015

Årsmøde i Danmarks jægerforbund Halsnæs.

Afholdt d.27januar 2016 Kl. 19.00  hos Hundested - Frederiksværk Strandjagtsforening.

Aktiviteter:

17. februar Distrikt 4 møde forberedelse til Kreds mødet.

1. marts Kredsmøde.  Man skal holde ørene stive en lang dag, husk på vi er 32 Jæger råd med måske i snit tre foreninger.   Nyvalg af hjortevildt koordinator Sonny Persson.  HB Suppleant Torben Clausen Samt ny Hunde koordinator Kirsten Skovsby. Ny flugt skydnings koordinator Claus Phil.

13. og 14. marts Regulerings kursus I Nødebo 4 deltager fra Halsnæs.

21. marts Forenings Kursus aflyst 13 tilmeldte heraf en del som ikke sidder i bestyrelser.  Ærgerligt at vi ikke kunne finde støre interesse.

31. marts.  Møde i St.Fuglede ang. hørings svar til Natura 2000. Svar afsendt sammen med Jæger råd Lejre.

9. Maj Repræsentant skabs møde i Kolding.  En god dag med suverænt flest ændringsforslag fra kreds 7.  Kun et blev vedtaget nemlig det om at man er valgbar i en anden forening end den man geografisk hører til. HB Forslag om ny kreds struktur på sjælland blev sendt i struktur udvalget hvor den stadig ligger. Vi afventer nogle åbne debat møder med Henrik Frost Rasmussen.  På det sidste er det kommet frem at det ikke kun er her hos os i kreds7 at man har ønske om en ny kreds opdeling. Deltager herfra Keld Hjort Olsen og ut.

2. juni Distrikts møde hos TSJ.  Nye foreninger mødt op og andre havde forfald.  Chr.

Færch Trækker sig fra Kreds bestyrelsen.

12. August. Mink regulerings møde hos Naturstyrelsen.

9. september Distrikts møde i Tikøb bla opdeling af kreds 7. Jeg bliver opfordret til at hoppe ind på den ledige post i KB. Er derfor på valg på det kommende Kredsmøde.

Halvårs møde i oktober aflyst af mig, grundet min job situation. Beklager.

Reguleringsskorps

Kommet godt fra start på nogle områder andre ikke. Det er et stort arbejde der lægges af dem der har påtaget sig opgaven som regulerings jægere.  Vi har et hænge parti omkring indsats i forhold til vildmink ved Arresø, her ville jagtforeningerne kunne indkassere megen goodwill hvis vi fik det i gang. PT afventer vi et nyt kursus i fældefangst som afholdes først i marts.  Det ville være dejligt hvis en havde lyst til at overtage min koordinator rolle. Mange tak til jer der arbejder i korpset. Det skal jo også nævnes at alle aktive regulerings folk har været inviteret på riffel jagt i statsskovene som en tak for deres indsats. Årets resultat for regulerings korps er blevet til 7 ræve og 2 mink.

Årets Jagtforening.

Ændret strategi i processen om udvælgelse af årets jagtforening.  Man vil i de næste tre år fokuserer på medlems udvikling, således at dem med god medlems udvikling kan være inspiration for andre foreninger med vigene medlems udvikling. 

Kronvildt.

Et område hvor der er mange meninger og for få der bakker op, om det arbejde der bliver gjort af de få.  Birger J, Bjarne C, Carsten H mfl. Sonny Persson har lovet her efterfølgende at give os en opdatering på situationen.  Jeg har bare lige en ting som jeg bliver nødt til at sige. Hvis vores lokale hjorte lag skal være realistisk og holdbart så mener jeg det er afgørende at de fleste lodsejere og jagt berettigede møde op til de indkaldte møder eller underskriver den årlige aftale omkring afskydning.

Udsætning af fugle med i den kommende jagt tids forhandlinger i vildtforvaltnings rådet til vedtagelse 2017. Ingen kan jo vide hvad resultatet bliver.

Kontakten til Danmarks Jægerforbund.  

Forbundet er afhængig af at have en aktiv medlem skare der deltager i undersøgelser og debatter. Afstanden til Kalø bliver desværre aldrig kortere. Men når det er sagt så foregår der mange ting rundt i landet hvor formanden og ansatte fra Kalø deltager eller indbyder. I øvrigt bliver DJs hjemmeside stadig mere udbygget. Så følg med også der.  Kig også i kursus udbuddet, gode muligheder for at få kurser afholdt lokalt hvis interessen er der. 

Til sidst lidt lokal politik.

Vi fik jo sidste år en ny repræsentant i grønt råd, som desværre har været fraværende i tre ud af fire møder.

Jeg er her pr 1. januar blevet DJ repræsentant i friluftsrådet Nordsjælland.  Det ville være rigtig fint hvis der er en der har lyst til at være suppleant. 

Disse var ordene TAK.” 

Spørgsmål til beretningen: Der blev spurgt til fældefangst, kurser og udsætning af fugle.

3. Beretning fra grønt råd.

Grønt råds repræsentant er ikke mødt op i dag og der er enighed om at vi vælger en ny repræsentant som bliver Keld Hjort.

4. Beretning fra Hjorte vildts koordinator.

Sonny Persson hjortevildts koordinator i Kreds 7 fortæller spændende og informativt om hjortevildts gruppens arbejde og nye forslag til jagt tider.

Han opfordre til at holde fast i den lokale forvaltning om ikke andet så af frivillighedens vej.                                               

5. Beretning fra regulerings korps

Det går godt med reguleringsgruppen. Der er kommet en ny med fra Frederiksværk og en også fra Frederiksværk er stoppet. Både naturstyrelsen og Hundested havn vil gerne af med flere mink, så vi må have gang i flere fælder.

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet d.30.4.16.

Vi indstiller Finn Poulsen, Keld Hjort og Anders Andersen.

7. Eventuelt.

Der udvises interesse for fælles aktiviteter fx foredrag og kurser.

Ulla Brink spørger om der er behov for endnu et kursus i vildtsygdomme og hygiejne. Vi sætter forslaget på hjemmesiderne og ser om der er interesse.

Torup sogns jagtforening starter hundetræning til marts og alle er velkomne.

Der er enighed om at det nye ”Jæger” er rigtig flot og med super gode historier.

Der var i alt  14 deltagere til årsmødet.

Vi holder ½ års møde onsdag d. 5.10.2016