JÆGERRÅDET d. 4/6 2020

Referat af konstituerende jægerrådsmøde i jægerråd Halsnæs.

Afholdt hos Frederiksværk Hundested Strandjagtforening den 4.juni 2020.

 

Tilstede: Keld Hjort Olsen Ølsted Jagtforening.                            Hans Jørgen Andersen Torup sogns jagtforening

Ulla Brink Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening                                    

Finn Poulsen Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening.

 

1. Ordstyrer Finn og referent Ulla

 

2. Konstituering af bestyrelsen

 

Finn er formand, Hans Jørgen er næstformand. Keld, Rene og Ulla bestyrelsesmedlemmer.

 

3. Formanden orienterer.

 

Ikke alle kredse nåede at holde kredsmøde inden Corona.

Kreds 7 nåede det, og Hans Henrik Madsen blev valgt til formand.

Man aftalte at konstituere bestyrelsen kort efter kredsmødet men det nåede man ikke før Coronaen lukkede alt.

Der er kommet 3 nye kredsbestyrelses medlemmer i bestyrelsen.

 

Mandag 15.6. bliver der holdt konstituerende møde i kreds 7.

 

Repræsentantskabsmødet holdes 19.9. i Vingstedcentret.

 

Der er kommet ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer.

 

Der er lavet høringssvar fra DJ ift. nationalpark Nordsjælland.

 

Der er kommet nyt bestyrelsesmedlem fra DJ i Friluftsrådet Nordsjælland: Hans Christian Skov Mortensen fra Tikøb.

 

Der bliver flere og flere skype og teams møder. Måske fremtiden?

 

 

4. Evaluering af årsmøde og Kredsmøde.  

 

Årsmøde: Godt møde og Marie Louise kunne tale for sin sag på en god måde.

Kredsmøde: Godt møde som det plejer at være. Maden var god.

 

 

5. Status på den nye skydevogn.

 

Vi har fået 8000kr fra DJ til skydevogn og trailer men det er ikke nok til det som vi har brug for. Alene traileren koster omkring 15.000kr og med kasse mv bliver det omkring 20.000kr.

Hvis hver forening betaler 3500kr har vi råd med de penge der er i kassen. Ellers skal vi finde noget brugt. Vi vender det hver især i vores foreninger og svarer i næste uge.

 

6. Nyt fra den lokale kronvildtforvaltning

 

Birger har lavet et forslag til anbefaling af afskydning af kronhjorte.

 

”Hjortevildt på Halsnæs      2020.                                                   

Orientering vedr. sæsonen 2019. Det er lidt svært at give noget videre da jeg i flere tilfælde må undersøge om det er rigtigt hvad rygterne siger før jeg kan bruge oplysningerne.

Dette lille suk skal bruges til endnu en gang at opfordre til at i vil prale / oplyse hvad i har skudt, Hjort Hind Spidshjort Kalv, det er lige interessant så kontakt Birger på 2361 6640 som sms eller mail:  birgerprivat@live.dk

Når dette er sagt vil jeg lige sætte tal på hvad der er oplyst i 2019.

1 stk Hjort , 3 stk Hind, 2 stk Kalve og 4 stk Spidshjorte

NB. Derudover er der fundet 1 stk ulige 14 ender som der ikke er oplyst noget om.

Da det er umuligt at afholde møder på nuværende tidspunkt pga. Corona vil jeg opfordre alle til at komme lidt nærmere de afskydningstal som vi har kommet frem til de sidste år.

De tal som jeg opfordrer til er helt ud fra egen ide og tanke og hvis der er nogen som vil indvende noget er de selvfølgelig velkommen til at kontakte mig for ændringer.

For 2020 vil jeg opfordre til at afskyde noget af produktionsdyrene hvilket giver følgende

3-5 Hjorte   med mindst 6 takker på en stang

8-10 spidshjorte

10   Hinder

15  Kalve

Jeg håber at dette opfylder jægernes krav, da vi ikke har været i nærheden af disse afskydningstal tidligere og bestanden stadig vokser og spreder sig på hele Halsnæs, hvilket giver flere mulighed for at skyde et af disse prægtige dyr.

HUSK AT MELDE TIL MIG HVAD DER SKYDES

 

NB.  Jeg har kuverter til kronvildttænder og jeg kommer gerne med dem hvis der er brug for dem når i har nedlagt en Hjort.    

 

Hilsen Birger  TSJ”

 

 

7. Ansøgning vedr. kursus for regulerings jægere.

 

Finn har søgt DJ til kursus i fældefangst og regulering og har fået 5000kr hvilket svarer til prisen for underviseren. Finn arbejder vidrer med at finde lokalitet og tidspunkt. Deltager bliver inviteret bredt i kredsen.

 

8. Fastsættelse af næste årsmøde.  

 

Næste jægerrådsmøde hos Ølsted 20.1.2021 kl. 19.

Vi inviterer vores nye kredsformand.

 

9. Fremtidige fælles tiltag.

 

Vi kunne måske lave en konkurrenceskydning mellem de tre foreninger.

Hos Torup skyder man kun med miljø patroner nu.

Fællestur til skydebiografen i Albertslund.

 

10. Bordet rundt

 

Torup sogns jagtforening: Der er skydning i september, oktober og november, se mere på hjemmesiden.

 

Der er et jagtarrangement hos Land og fritid i Skævinge 11.9.2020.

 

Ølsted jagtforening: Ingen møder og ingen arrangementer i Corona tiden men skal holde møde om ca. 14 dage.

 

Strandjægerne: Ingen møder og ingen arrangementer i denne tid men bestyrelsesmøde i næste uge.

 

 

11. eventuelt.

 

Intet