BESTYRELSESMEDLEM

Frederik Hoffmann Larsen

f11234567@me.com

SUPPLEANT

Karl K. Ryborg

  

REVISOR

Anders Arvei

REVISOR SUPPLEANT

Thomas Nielsen

Køb en T-shirt
Foreningens T-shirt fås i small-large og x-large og kan købes for kun kr. 140,- ved hendvendelse hos bestyrelsen, eller bestiling pr. E-mail
Køb et logo
Som medlem kan du støtte foreningen ved at købe vores logo til at påsy dit jagttøj for kun kr. 40,-

Foreningen har altid brug for hjælp til arbejdet i løbet af sæsonen; hvis der er nogen som har lyst kontakt venligst en fra bestyrelsen.

Formanden deltog i repræsentantskabsmødet i Vingstedhallen den 5-5-2018.

Man kan læse referat senere på D.J. hjemmeside. Men her kommer lidt, som jeg syntes er vigtigt i vores jagtforening .

Næste jagtsæson giver udvidet jagttid på gæs og duer.

D.J. sælger ikke oplysninger om deres medlemmer.

Hvis foreningen har junior medlemmer kan foreningerne selv bestemme hvor mange penge, der skal sendes til foreningen, det kunne man ikke før.

Så kommer vi til de nye kontingenter.

Ordinært medlem kr. 758,-

Direkte medlem kr. 946,-

Ekstraordinært medlem kr. 52,-

Juniorjæger kr. 129,-

Senior / Æresmedlem kr. 458,-

Støttemedlem kr. 103,-

Ordinært medlem m. rabat

- Kursist kr. 0,- i 12 mdr. Derefter fuld pris afhængig af, hvilken kategori, vedkommende falder i.

- 16-26 år kr. 380,-

Husstandsmedlem kr. 380,-

( extra ) rabat uden tilsendelse af jæger. Rabat kr. 137,- Rabatten kan opnås i alle kategorier, hvor udsendelse af blad er inkluderet. Besparelsen svarer til de faktiske omkostninger ved udsendelse af vores medlemsblad.

Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen Formand.

Meld dig ind i Torup Sogns Jagtforening

Kontingent 2015:
Indmeldelse sker ved henvendelse til

E-mail torupjagt@outlook.dk 

Medlemskab Ordinær kr. 774,-
Medlemskab Junior 0-15 år kr. 185,-
Medlemskab ungdom 16-25 år kr. 453,-
Medlemskab Senior 65 år kr. 491,-
Medlemskab Husstand kr. 313,-
Medlemskab Ekstraordinær kr. 110,-
 Af ovennævnte medlemskaber beløber 
T.S.J,s andel sig til kr. 60,-

Du får automatisk tilsendt medlemsbladet JÆGER, der udkommer 11 gange om året, dog undtaget hvis du tegner husstands medlemskab. Desuden tilbudt en række kontante rabatter på f.eks. forsikringer, lån, benzin, fyringsolie og færgeoverfart.
Mulighed for at deltage i mange aktiviteter, som blandt andet foredrag, video-/filmaftener, flugt- og riffelskydning, hundearbejde, terræn- og bestandspleje, jagthornsblæsning og jagtsti.
Løbende tilbud fra din forening, kredsen eller regionen om at deltage i arbejdet, hvor der satses meget på uddannelse og etik i jagtudøvelsen.
PS Medlemmerne er automatisk dækket af Danmarks Jægerforbunds forsikring, når de deltager i forbundets aktiviteter. NB: Et ekstraordinært medlemsskab giver ret til at deltage i jagter hos vores venner i Hundested-Frederiksværk Strandjagt forening og Ølsted Sogn Jagtforening med stemmeret.

Torup Sogns Jagtforening er en meget aktiv forening, som har meget at byde på. I foreningen dyrker vi vores hobby, som er jagt, men vi bestræber os samtidig på at uddanne os til at blive bedre jægere.

Derfor tilbyder vi udover jagt en række aktiviteter som: flugtskydning, riffelskydning og foredrag m.m.

Disse har til formål at gøre os endnu bedre til det, vi går og laver. Vi bestræber os også på at udbrede viden om, hvordan man passer og plejer sit terræn, således at den enkelte kan forbedre levevilkårene for vildtet i lokalområdet. Der vil være mulighed for at komme på rævejagt mindst to gange om året og foreningen prøver også at tage hånd om dem, der ikke selv har noget jagt.

Vores forening samarbejder Hundested-Frederiksværk strandjagtforening og Ølsted jagtforening. Dette samarbejde tilbyder spændende arrangementer for nye jægere, og giver dens medlemmer lov til at deltage i de to foreningers arrangementer som B-medlem.

Torup Sogns jagtforening har ca. 174 medlemmer. Selvom vi er en lokal forening, har vi medlemmer fra næsten hele Halsnæs. Vi tror på konceptet at kunne tilbyde et bredt sortiment af jagtrelaterede muligheder!

Du kan se vores aktiviteter her på vores hjemmeside.

Foreningsnr. 7552