VELKOMMEN I TORUP SOGNS JAGTFORENING

Til ALLE JÆGERE PÅ HALSNÆS
Jægerrådet Halsnæs d. 6-10-2016. Vildtforvaltningsrådet har på nuværende tidspunkt sendt deres instilling til Miljø og fødevareministeren og hvis han godkender det, vil det være den fremtidige hjortevildt forvaltning. Det er meningen at aftalen skal løbe 2 år, derefter evalueres den. Aftalen forventes at starte i jagtåret 2017/18, den endelige udformning vil blive fremlagt så snart ministeren har underskrevet.... På mødet d.6-10-16 blev det drøftet hvor meget kronvildt der kan anbefales at skyde på Halsnæs. Ved denne anbefaling er der taget hensyn til Landmændenes ønsker da de betaler for føden og markskaderne men; også som følge af Hjortevildt forvaltningens ønske om flere store gamle hjorte. Anbefalingen lyder således: Der afskydes ingen Hjorte.
Der afskydes kun Kalve og small Hinder/enlige Hinder.
Hvis i skyder noget må i meget gerne oplyse det til mig som SMS 23616640 eller på mail birgerprivat@live.dk Husk at jagten på krondyr går ind 1-11-2016 KNÆK & BRÆK Jægerrådet Halsnæs.

Regulerings jægere i Halsnæs Kommune. Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen. De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån i samarbejde med regulerings korpset. Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende lovgivning og etik. Henvendelse på mail til : reguleringskorps@gmail.com

 

VEJRET

Foreningen vil gerne have lov til at takke vores Sponsorer, som giver mulighed for at uddanne jægerne og give forskellige oplevelser i forbindelse med de arrangementer klubben deltager i.
Vi takker også de lodsejere som lægger jord til vores fælles jagter, med håb at vi fortsat kan arbejde sammen.

Mød Torup Sogns Jagtforening på facebook.
VEJRET

KLIK FOR KREDS 7 

KLIK FOR D.J.