VELKOMMEN I TORUP SOGNS JAGTFORENING

Kære medlemmer af Torup Sogns Jagtforening. Undertegnede har som formand valgt ikke at genopstille, til vores generalforsamling den 22-02-2024 og vi søger derfor en ny formand. I den nuværende bestyrelse er der ikke nogen, som har lyst til denne post og der kunne godt være et medlem, som kunne komme nogle nye ideer for fremtiden i Torup Sogns Jagtforening. Hvis der skulle være en m/k som har en glæde ved foreningsarbejde, så meld ind til bestyrelsen. Jeg vil som gammel formand altid stå til rådighed for en ny formand/kvinde med den viden jeg har fået, gennem 18 år som formand. Husk generalforsamling den 22-02-2024 Lillekarlsmindevej 76 3390 Hundested. På bestyrelsens vegne. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen. Formand.

Torup Sogns Jagtforening havde en drivjagt, i dag, lørdag. Vi var 16 hundefolk og skytter, som drev 4 såter, på Halsnæs. Vi så en del vildt og der blev nedlagt en kok, hos Lejf Larsen og en sneppe, på Tonebjerg, jeg skriver ikke hvem der fik ram på sneppen, det går jo ikke at prale. Henrik havde lavet en dejlig vildtsuppe, på dåvildt, det var godt og derefter var der kaffe med drømmekage, fra Brovst. Tak til alle medvirkende. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen Formand.

Generalforsamling i Torup Sogns Jagtforening d. 22/2 2024. Mødested Lille Karlsmindevej 76 3390 Hundested kl. 19.00 Dagsorden ifølge lovene. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 12-02-2024.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent af protokol.
3. Formandens beretning.
4. Kasseren fremlægger regnskab.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Frederik Hofmann (Frederik kan desværre ikke genvælges da han er fraflyttet kommunen og ifølge vores vedtægter skal man være bosiddende i Halsnæs kommune, for at sidde i vores bestyrelse). Birger Jørgensen og Jacob Petersen er på valg og ønsker genvalg. Hans Jørgen Andersen genopstiller ikke.
7. Valg af bilagskontrollanter og suppleant. På valg er Anders Arvej og Thomas Nielsen ( Begge genopstiller )
8. Eventuelt.

Birger fortæller hvordan det går med flytning til det nye klubhus.
Birger fortæller også lidt om kronvildtet.
Karl Ryborg fortæller om regulering i foreningen.

På bestyrelsens vegne. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen Formand.

Torup Sogns Jagtforening deltog igen i år, på Grønnessegaards julemarked . Vi havde 2 fine dage, med fint jule vejr. Markedet havde besøg af ca. 5200 gæster og mange lagde vejen forbi vores stand. Omkring 55 børn deltog i en jagtsti og over 250 gæster prøvede at ramme det rigtige antal patronhylstre i en pose. Maja fra K.B.H. vandt efter lodtrækning , da 3 gæster skød 2 forbi med det rigtige antal, som var 893. Maja vinder en kasse med guldkarameller, tillykke. Stort tak til alle medvirkende. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen Formand.

13-01-2024. Jagt, mødested klubhuset kl.9.00 tilmelding senest den 5-01-2024 på hjemmesiden-facebook eller formanden. Pris for jagt og mad 200 kr.

22-02-2024. Generalforsamling. Dagsorden i følge lovene. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10-02-2024.

Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen Formand.

‼️ Opdateret den 27/4-2023 ‼️📣Så er det igen muligt at bestille en jubilæums T-shirt ‼️ Efter forespørgelse er det nu muligt igen at bestille en jubilæums T-shirt, vi har valgt at den nu koster 150 kr lige meget om du er medlem eller ej. Det bliver muligt at bestille til disse kommende arrangementer. sidste dag for bestilling 9/9-2023 Udeleveres til skydning på Tonebjerg den 16/9-2023 sidste dag for bestilling 4/11-2023 Udeleveres til Drivjagten den 11/11-2023 sidste dag for bestilling 10/2-2024 Udeleveres til Generalforsamling den 22/2-2024 Det eneste du skal er at, send en mail til TSJ.shoppen@gmail.com med oplysningerne. Navn: hvem er du, størrelse/antal: hvor mange T-shirt ønsker du og i hvilke størrelser. Vi kan desværre ikke sende dem ud da det vil være for tids krævende og omkostnings fuld, så det man gør er at man bestiller via mailen inden de udvalte datoer og så betaler man på den valgte dag hvor man også får den udleveret. Se størrelsesguide blandt billederne. OBS. de grønne trøjer gå kun til 4xl så hvis man ønsker en støre bliver de sorte.

Fra Julemarked 2022

Klik på den grønne prik for beretning og flere foto.

NB; Husk først at logge ind med din mail og kodeord, for at få adgang.

Anderkendelse for en indsats ud over det sædvanlige. 

Torup sogns jagtforening holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 7. Oktober 2021.  En som sædvanlig god og alsidig debat med vigtige valg og beslutninger. Generalforsamlingen sluttede med en meget velfortjent hæder til foreningens formand Hans Jørgen Andersen. Hans Jørgen overtog formandsposten for 15 år siden. I den periode har foreningen har været i en god og positiv udvikling. Hans Jørgen er manden der lytter til sin bestyrelse.

Sammen får de afviklet mange gode arrangementer for medlemmerne og ydet en god indsats med regulering. Hans Jørgen er i den grad krumtappen i Torup sogns Jagtforening. Så det var med velbegrundet hu og med stor glæde, at Hans Jørgen modtog jægerforbundets bronze nål. Hjertelig tilykke.

Finn Poulsen

Formand for Jægerråd Halsnæs. Kreds 7.

Herunder et kort over Torup Sogn, hvortil Torup Sogns Jagtforening hører til, siden år 1933, hvis nogen skulle være i tvivl.

Foreningen vil gerne have lov til at takke vores Sponsorer, som giver mulighed for at uddanne jægerne og give forskellige oplevelser i forbindelse med de arrangementer klubben deltager i.
Vi takker også de lodsejere som lægger jord til vores fælles jagter, med håb at vi fortsat kan arbejde sammen.

Regulerings jægere i Halsnæs Kommune. Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen. De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån i samarbejde med regulerings korpset. Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende lovgivning og etik. Henvendelse på mail til : reguleringsjaeger@gmail.com

 

Mød Torup Sogns Jagtforening på facebook.
VEJRET VEJRET

KLIK FOR KREDS 7 

KLIK FOR D.J. 

INFO; Torup Sogns Jagtforenings mail torupjagt@outlook.dk Brug den gerne til alt vedrørende foreningen, samt tilmeldinger til arrangementer m.m. Knæk og bræk

Bestyrelsen har på et møde torsdag d. 14/3 2019 besluttet at der kun skal være adgang til div. foto, for foreningens medlemmer. Siderne er derfor låst, og kan kun tilgås med din mail og adgangskode. Note: " Hvis der på hjemmesiden er uoverensstemmelse mellem menutekst og virkeligheden, er det virkeligheden der gælder";o)) Send evt. en mail omkring problemet til webtrolden@live.dk så det kan blive rettet.