VELKOMMEN I TORUP SOGNS JAGTFORENING

Torup Sogns Jagtforenings ordinære generalforsamling afholdes den 23-02-2023 kl. 19.00 i vores klubhus Industrivej 12 3390 Hundested.

Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger beretning .

3. Kasseren fremlægger foreningens regnskab.

4. Indkomne forslag ( forslag skal være i bestyrelsens hænde senest den 10-02-2023 )

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleant.

8. Valg af bilagskontrollant og suppleant.

9. Event.

Efter generalforsamlingen kommer formanden for kreds 7 Torben Bagh og fortæller lidt om hans arbejde. Alle medlemmer er velkomne til at komme og høre status på jeres forening , samt have en hyggelig aften med jagtkammerater. Efter forsamlingen vil der være en kop kaffe med brød. Vel mødt, På bestyrelsens vegne. Hans Jørgen Andersen. Formand.

Torup Sogns Jagtforening vil gerne ønske vores medlemmer og deres familie en god jul og et godt nytår. Bestyrelsen er glade for den opbakning vi har fået gennem året, da mange har deltaget i vores flugtskydninger og jagter. Vi havde også mange besøgende på vores stand, på Grønnessegaards julemarked og vi håber at nogle af de besøgende, har lyst at blive medlem af foreningen. Vi afholder en jagt den 14-01-2023 og vi har vores generalforsamling den 23-02-2023. Vi ses i det nye år. På bestyrelsens vegne. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen Formand.

Fra Julemarked 2022

Klik på den grønne prik for beretning og flere foto.

NB; Husk først at logge ind med din mail og kodeord, for at få adgang.

Anderkendelse for en indsats ud over det sædvanlige. 

Torup sogns jagtforening holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 7. Oktober 2021.  En som sædvanlig god og alsidig debat med vigtige valg og beslutninger. Generalforsamlingen sluttede med en meget velfortjent hæder til foreningens formand Hans Jørgen Andersen. Hans Jørgen overtog formandsposten for 15 år siden. I den periode har foreningen har været i en god og positiv udvikling. Hans Jørgen er manden der lytter til sin bestyrelse.

Sammen får de afviklet mange gode arrangementer for medlemmerne og ydet en god indsats med regulering. Hans Jørgen er i den grad krumtappen i Torup sogns Jagtforening. Så det var med velbegrundet hu og med stor glæde, at Hans Jørgen modtog jægerforbundets bronze nål. Hjertelig tilykke.

Finn Poulsen

Formand for Jægerråd Halsnæs. Kreds 7.

Herunder et kort over Torup Sogn, hvortil Torup Sogns Jagtforening hører til, siden år 1933, hvis nogen skulle være i tvivl.

Foreningen vil gerne have lov til at takke vores Sponsorer, som giver mulighed for at uddanne jægerne og give forskellige oplevelser i forbindelse med de arrangementer klubben deltager i.
Vi takker også de lodsejere som lægger jord til vores fælles jagter, med håb at vi fortsat kan arbejde sammen.

Regulerings jægere i Halsnæs Kommune. Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen. De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån i samarbejde med regulerings korpset. Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende lovgivning og etik. Henvendelse på mail til : reguleringsjaeger@gmail.com

 

Mød Torup Sogns Jagtforening på facebook.
VEJRET VEJRET

KLIK FOR KREDS 7 

KLIK FOR D.J. 

INFO; Torup Sogns Jagtforenings mail torupjagt@outlook.dk Brug den gerne til alt vedrørende foreningen, samt tilmeldinger til arrangementer m.m. Knæk og bræk

Bestyrelsen har på et møde torsdag d. 14/3 2019 besluttet at der kun skal være adgang til div. foto, for foreningens medlemmer. Siderne er derfor låst, og kan kun tilgås med din mail og adgangskode. Note: " Hvis der på hjemmesiden er uoverensstemmelse mellem menutekst og virkeligheden, er det virkeligheden der gælder";o)) Send evt. en mail omkring problemet til webtrolden@live.dk så det kan blive rettet.