VELKOMMEN I TORUP SOGNS JAGTFORENING

inspirationsaften i markvildtprojekt, se mere under HUNDE!

Kære medlemmer af Torup Sogns Jagtforening. Vi har fået en ny bruger af klubhuset og de hedder M.C.Fire Boys de vil gerne invitere til en hyggeaften den 09-08-2016 kl. 17..00 Der vil være tændt op i grillen og man skal selv medbringe kød og drikkevarer så vil tilbehøret være gratis. Man kan tilmelde sig på vores hjemmeside . Håber vi ses. Adressen på klubhuset er Industrivej 8-12 3390 Hundested. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen.

Indbydelse til halvårs møde i Jægerråd Halsnæs. d. 6 Oktober 2016 Kl. 1900. Sted: Torup sogns Jagtforening  Industrivej 7 3390 Hundested. Dagsorden: Nyt fra mødet i Jægerfora. Bordet rundt, nyt fra de tre foreninger. Kronvildts forvaltning på Halsnæs. Orientering fra Grønne råd. Regulerings korps. Fælles hundetræning. Eventuelt. Alle jagtforeningernes medlemmer er velkomne. På  Jægerråd Halsnæs vegne Finn Poulsen Formand.

HUSK NÆSTE KLUBAFTEN torsdag d.8/9-2016 kl. 19.00

VEJRET

Regulerings jægere i Halsnæs Kommune. Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen. De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån i samarbejde med regulerings korpset. Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende lovgivning og etik. Henvendelse på mail til : reguleringskorps@gmail.com

 

VEJRET

KLIK FOR KREDS 7 

KLIK FOR D.J. 

Mød Torup Sogns Jagtforening på facebook.

Foreningen vil gerne have lov til at takke vores Sponsorer, som giver mulighed for at uddanne jægerne og give forskellige oplevelser i forbindelse med de arrangementer klubben deltager i.
Vi takker også de lodsejere som lægger jord til vores fælles jagter, med håb at vi fortsat kan arbejde sammen.