VELKOMMEN I TORUP SOGNS JAGTFORENING

Information fra kronvildt møde.........KLIK HER!

Torup Sogns Jagtforening har igen i år en stand, på Grønnessegaards julemarked. Foreningen vil gerne lave lidt god reklame, for Jægerne i Danmark. Vi har opvisning med hunde lørdag den 2-12 og der kommer en falkejæger og viser sine falke frem søndag den 3-12. Falkejagt bliver måske godkendt som jagtform i den nærmeste fremtid, så kan det blive spændende, at se hvad falkejagt går ud på. Vi har også luftbøsseskydning-vildtsuppe-jagtsti for børn og meget andet. Vi i Torup Sogns Jagtforening glæder os til et par hyggelige dage på Grønnessegaard og vi håber mange vil besøge vores stand. På gensyn. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen

M.C.Fireboys holder æbleskive aften og hvis man som jæger har lyst at deltage kan melde sig til senest den 28-11-2017 hos Sussi Pedersen tlf. 41 41 77 43 Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen

Mandag d. 16-10-2017 d.d. er der nedlagt 1 stk 10 ender Kronhjort på arealerne ved Holteskoven. Det er en ny-jæger der fejlbedømmer den som en 12 ender,efter at være truffet har hjorten bevæget sig ca.40 m ind i Holteskoven hvor den er forendt. På opfordring kontaktes Naturstyrelsen og de behandler sagen efter deres normale procedure. Disse oplysninger medfører, at vi er kommet lidt ud over de anbefalinger, som blev vedtaget på sidste hjortevildt møde. Der er nu  nedlagt følgende: 5 Hjorte, 2 spidshjorte, 1 Hind og 1 kalv. d. 21/10 er der nedlagt en ulige 14 ender på Rorupgård.

d. 21/10 er der nedlagt en ulige 14 ender på Rorupgård.

d. 17/10 er der nedlagt en ulige 14 ender på Melbygård.

d. 16/10 er der nedlagt en ulige 12 ender på Stenhøjgård.

d. 16/10 er der nedlagt en 12 ender på Grønnessegaard.

Der er nedlagt 1 Hind på Rorupgård. Tid er endnu ikke oplyst.

Der er nedlagt 1 kalv på Grønnessegaard. Tid er endnu ikke oplyst.

d. 16/9. Der er nedlagt 2 stk. spidshjorte her til aften. Det er sket bagved den røde lade på Rorupgård's jord. Skytten er Ditlev Hasselbalch, Tillykke

Anbefaling 2017/2018! Kronkalve 15 stk jagttid 1/09-31/1 Kronhind 10 stk Jagttid 1/10-31/1 Spidshjort 4 stk Jagttid 1/09-31/1 Hjorte 12 ender eller mere 3 stk. Minimum 6 sprosser på en stang over 2 cm. Jagttid 16/10-30/11

Regulerings jægere i Halsnæs Kommune. Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen. De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån i samarbejde med regulerings korpset. Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende lovgivning og etik. Henvendelse på mail til : reguleringskorps@gmail.com

 

VEJRET

INFO; Torup Sogns Jagtforening har nu fået ny mail torupjagt@outlook.dk Brug den gerne til alt vedrørende foreningen, samt tilmeldinger til arrangementer m.m. Knæk og bræk

Foreningen vil gerne have lov til at takke vores Sponsorer, som giver mulighed for at uddanne jægerne og give forskellige oplevelser i forbindelse med de arrangementer klubben deltager i.
Vi takker også de lodsejere som lægger jord til vores fælles jagter, med håb at vi fortsat kan arbejde sammen.

VEJRET

KLIK FOR KREDS 7 

KLIK FOR D.J. 

Mød Torup Sogns Jagtforening på facebook.