VELKOMMEN I TORUP SOGNS JAGTFORENING

Torup Sogns Jagtforening afholder klubaften den 5-10-2016 I klubhuset Industrivej 12 Hundested. Medlemmer er velkommen til at fortælle en god jagthistorie eller bare en snak med andre jægere. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen

Formanden var inviteret til foramøde hos Naturstyrelsen, den 20-09-2016. Vi skulle høre lidt om sidste års jagter og den kommende sæson, så nu får i et meget kort referat, om det der vedrører os. N.S. er meget glade for, at Kongernes Nordsjælland er kommet på plads, det har taget 13 år og 9 ministre, det fortæller lidt om arbejdsgangen på højere plan. Jagterne i sidste sæson, får vi stor ros for, da alle jægerne, som er sendt af jagtforeningerne opførte sig super. På de jagter der er afholdt, blev der nedlagt 550 stk. råvildt samt dåvildt. Kongehuset er de eneste, som skyder kronvildt  i Statsskoven. Men der er lidt malurt i bægeret, for næste sæson. Ministeren har bestemt at man vil udbyde riffeljagten, som betalingsjagt, så det får vores medlemmer kun mulighed for, hvis man griber dybt i lommerne (der er ikke fastsat en pris) men den kommer nok. Der vil stadig blive 4 jagter for nyjægere og 2 jagter med haglbøsse, hvor vi stadig har en plads. Finn Poulsen fortalte om regulering. Fælderne havde taget 4 mink og 11 ræve. Niels Worm beretter, at råvildtet er i tilbagegang, en forklaring kan måske være, at vildtet foræder sig i korn, det kan de ikke tåle. Niels Worm har haft en rå og 2 lam hjemme og skåret dem op og de var helt fulde af korn, så jægerne skal passe på, når de fodre fugle, at der er spærret for råvildtet. Det var det korte referat. God jagt. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen

Indbydelse til halvårs møde i Jægerråd Halsnæs. d. 6 Oktober 2016 Kl. 1900. Sted: Torup sogns Jagtforening  Industrivej 7 3390 Hundested. Dagsorden: Nyt fra mødet i Jægerfora. Bordet rundt, nyt fra de tre foreninger. Kronvildts forvaltning på Halsnæs. Orientering fra Grønne råd. Regulerings korps. Fælles hundetræning. Eventuelt. Alle jagtforeningernes medlemmer er velkomne. På  Jægerråd Halsnæs vegne Finn Poulsen Formand.

Foreningen vil gerne have lov til at takke vores Sponsorer, som giver mulighed for at uddanne jægerne og give forskellige oplevelser i forbindelse med de arrangementer klubben deltager i.
Vi takker også de lodsejere som lægger jord til vores fælles jagter, med håb at vi fortsat kan arbejde sammen.

VEJRET

Regulerings jægere i Halsnæs Kommune. Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen. De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån i samarbejde med regulerings korpset. Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende lovgivning og etik. Henvendelse på mail til : reguleringskorps@gmail.com

 

VEJRET

KLIK FOR KREDS 7 

KLIK FOR D.J. 

Mød Torup Sogns Jagtforening på facebook.