VELKOMMEN I TORUP SOGNS JAGTFORENING

Information fra kronvildt møde.........KLIK HER!

Anbefaling 2017/2018! Kronkalve 15 stk jagttid 1/09-31/1 Kronhind 10 stk Jagttid 1/10-31/1 Spidshjort 4 stk Jagttid 1/09-31/1 Hjorte 12 ender eller mere 3 stk. Minimum 6 sprosser på en stang over 2 cm. Jagttid 16/10-30/11

d. 16/9. Der er nedlagt 2 stk. spidshjorte her til aften. Det er sket bagved den røde lade på Rorupgård's jord. Skytten er Ditlev Hasselbalch, Tillykke

Vi holder klubaften den 2-11-2017 kl 19.00 klubhuset Industrivej nr. 12 3390 Hundested. Hvis alt går vel vil Ulla Brink komme og fortælle om sin bjørnejagt i Canada, det glæder vi os til. Der er gratis kaffe. Øl og sodavand koster kr. 10.00. Med venlig hilsen Hans Jørgen Andersen

Ny jæger? Vil du gerne på jagt på vandet? Se her:

Strandjægerne holder en intro aften for ny jægere torsdag 28.9.2017 kl. 18.30 i klubhuset Ved Isefjorden 12 i Hundested. Danmarks jægerforbunds hav-og strandjagts koordinator Arne Holten vil fortælle om hav-og strandjagt. Alle jægerforbundets medlemmer er velkomne Kontakt og info: Ulla Brink

Mail: ullabrink57@gmail.com

Regulerings jægere i Halsnæs Kommune. Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen. De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån i samarbejde med regulerings korpset. Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende lovgivning og etik. Henvendelse på mail til : reguleringskorps@gmail.com

 

VEJRET

INFO; Torup Sogns Jagtforening har nu fået ny mail torupjagt@outlook.dk Brug den gerne til alt vedrørende foreningen, samt tilmeldinger til arrangementer m.m. Knæk og bræk

Foreningen vil gerne have lov til at takke vores Sponsorer, som giver mulighed for at uddanne jægerne og give forskellige oplevelser i forbindelse med de arrangementer klubben deltager i.
Vi takker også de lodsejere som lægger jord til vores fælles jagter, med håb at vi fortsat kan arbejde sammen.

VEJRET

KLIK FOR KREDS 7 

KLIK FOR D.J. 

Mød Torup Sogns Jagtforening på facebook.