Kronvildtsmøde:
Naturstyrelsen har fastsat nye jagttider på kronvildt på området:
Øst for Isefjord/Roskilde fjord og nord for motorvej E21, motorvej 4 og motorvej E17:
Kronkalv, kronhind, spidskronhjort og kronhjort med mindst 12 sprosser på minimum 2 cm 01.11-30.11
Øvrige kronhjorte ingen jagttid.
JKF møde 9.10.2014 hos strandjægerne.
1. Hans Jørgen vælges som dirigent.
2. Siden sidst:
Finn og Ulla har arbejdet på et DJ kursus i jagtforeningsarbejde. De har skrevet til kursuskoordinator Charlotte Bak som har sendt sagen videre til DJ. De har intet hørt og Charlotte vil nu rykke DJ.
3. Valg af formand.
Finn Poulsen vælges til formand, Hans Jørgen Andersen er næstformand og Ulla Brink er sekretær.
4. Grønt råd.
Der har været 2 møder i grønt råd der mest har handlet om sandfodring og ikke andet relevant for jægerne. Ulla Brink stopper som grønt råd repræsentant af arbejdsmæssige årsager til februar, og der skal findes en anden til årsmødet 5.2.2015.
5. Samarbejdet med naturstyrelsen.
Der er faktisk intet samarbejde med naturstyrelsen udover at TSJ har modtaget 4 invitationer til statsskovjagt og strandjægerne 2 invitationer. Det er ærgerligt, at det ikke bliver til mere samarbejde. Naturstyrelsen har samarbejde med DOF vedr. minkregulering, men det er dog en jæger der afliver de indfangede mink.
6. Skydevogn.
Skydevognen bliver ikke brugt ret meget, kun to gange i år. Den blev sat i stand sidste år og fungerer perfekt. Birger opfordrer til at vi bruger den noget mere. Den opholder sig nu i TSJ´s garage ved klublokalet.
7. Nyt fra den enkelte forening. 
Strandjægerne: Vi arbejder for tiden med at få et nyt klublokale. Der har været en del problemer med at få en fornuftig brugsretsaftale med kommunen om det nuværende og vi ønsker at flytte men fortsat at være på Hundested havn. Herudover har vi haft vores sædvanlige aktiviteter som: trofæaften, torskegilde, fastelavn, efterbukkejagt brunch, interne skydninger mod Græsted og Kulhuse og vi har haft endnu et kursus i vildtsygdomme og hygiejne. Vi har omkring 247 medlemmer.
Torup sogns jagtforening: Vi har haft foreningsskydning i foråret og en i september. Der har været en rævejagt også i september men desværre ingen ræve. 1.11 har vi en tur til Hubertushuset som giver ekstra rabat denne dag. Tilmelding til TSJ. Vi har en stand på julemarkedet på Grønnessegård og en jagt i januar. Vi har omkring 190 medlemmer.
Ølsted: Der er ingen fra Ølsted tilstede.
8. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen forslag.
9. Eventuelt.
TSJ har holdt møde med kommunen om at få lov til at bruge området ved motocross banen til hundetræning. Måske kunne vi få noget fælles hundetræning i gang. Finn arbejder sammen med Danny om dette.
Der er en jæger fra TSJ i byrådet som gerne vil arbejde for regulering af rågerne i Melby.
Næste møde som er årsmøde torsdag 5.2.2015 hos Ølsted jagtforening