Referat af JKF Møde
Dagsorden JKF Halsnæs d.31. MAJ 2011 kl. 19:00 – 21:30
Mødet afholdes i Torup Sogns Jagtforening:
11 stk. deltog i mødet.
Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendes.
1. Godkendelse af referat fra årsmødet v/Jakob
Referatet godkendes.
2. Et reguleringskorps v/Leif:
Reguleringskorpset samles til et møde, hvor navne og tlf. nr. opdateres.
3. Et vildtredningskorps V/Leif:
Vildredningskorpset sammenlægges med reguleringskorpset.
Den samlede gruppe lægges ud på foreningernes hjemmesider.
4. Formidlingskursus V/Ulla:
Der findes en ny dato for et formidlingskursus og der på nuværende tidspunkt 15 stk. på listen.
5. Skydevognen V/Hans Jørgen:
Vognen bliver brugt lidt og alt fungerer. Gældende regler gennemgået, ved hver skydning informeres kommune og politi, ingen problemer i det.
6. Jagtsti Halsnæs V/hans Jørgen:
Efter flere henvendelser i efteråret, for afholdelse af jagtsti, er der desværre ikke kommet noget ordentligt svar tilbage. Anders har fundet nogle papirer fra et jægerfora møde 2003, der beskriver hvad statsskoven må og kan bruges til. Leif og Hans Jørgen taget kontakt til Jens Bjerregård ”skovridder for Nordsjællands statsskove”.
7. Natura 2000 besvarelser v/Leif:
Der er afleveret besvarelse for Hesseløen, farvandet mellem Hundested og Rørvig, og sammen med fjordgruppen for Roskilde fjord.
8. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet v/Leif
9. Orientering fra kredsen V/Leif
10. Orientering fra grønt råd. V/Ulla
11. Orientering fra jagtforeningerne V/ Alle:
Ølsted har fået et godt samarbejde i gang med borgerforeningen i Ølsted, hvor de skal deltage med bl.a. hornblæsning. D.17/9 afholdes der en tur til jagt og skovbrugsmuseet og videre til Dyrehaven.
Torup har afholdt skydning på Ellingegården med stor succes. Samlet affald i Ullerup skov i alt 3 trailerfulde. Der vil blive afholdt en efterårsskydning og nogle ræve og fællesjagter.
12. EVT.
Opprioritering af hundearbejde, Formændene taget kontakt til medlemmerne ang. Hundetrænere.
Der mangler info fra hjortevildtgruppen og der ønskes et møde for der er mange spørgsmål.
Mange har forgæves prøvet at få kontakt til jægerforbundet.
Medlemsregistreringen er et problem for foreningerne, der ønskes løst. 
V/Refer