JÆGERFORUM d. 17/01 2024

Referat fra for årsmøde i jægerråd Halsnæs D. 17.01.2024 Afholdt i Torup sogns jagtforening. 1. Valg af dirigent og referent Finn Poulsen er valgt. 2. Valg af stemmetællere. Vurderet ikke nødvendigt. 3. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke ved formanden Christian Strandrense dag, få aktive. Hvordan får vi flere til at være med. Måske forsøger vi at flytte tidspunktet så det ikke ligger sammen med DN’s strandrensningsdag. Selv om der var få deltagere så var det stadig en hyggelig dag for dem som deltog. Vi gør en indsats for at få flere jægere med. Regulerings kursus der var 22 deltagere. Der er anført fast kursusgebyr fra DJ-på kurser. kostede 6000,- kr. derfor var der deltager afgift på 450,- som også skulle dække mad og kaffe. Karl Kristian efterlyser nogle emner til korpset. Solceller. Christian blev kontaktet med en modstands gruppe fra Torup omkring deltagelse i høringssvar mod solceller på 700 Ha Meget korte svar frister som gjorde arbejdet vanskeligt. I det hele taget en rigtig rodet proces . Christian endte med at skrive sin kritik af processen og det endelige høringssvar til gruppen og fortalte desuden at den fejl kommer han ikke til at lave igen og at han ikke igen går i samarbejde med dem uden først at rådgivet sig med foreningsformændene i halsnæs. Der blev gjordt opmærksom på at de respektive forenings bør høres inden man aflevere høringssvar. Men omvendt så skal vi også give vores Jægerråds formand mulighed for at handle. Christian lovede at det ville han selvfølgelig gøre i det omfang det er muligt, og vurderingen er at det er det i de fleste tilfælde. Medlems tilslutning og evne til at besætte bestyrelserne hvad kan vi gøre? Det er en almen kendt udfordring at få bestyrelsesposter besat. Der var enighed om det fint kunne være et tema på et kommende jægerrådsmøde. Situationen i Kreds 7 Distrikts møde er der blevet brugt meget tid på at debatterer problematikkerne omkring manglende formand, næstformand osv. i Kreds 7. Der er også afholdt møder med distrikt 3 med henblik på fortsat samarbejde. Der bliver afholdt kredsmøde som aften møde. 5 marts. Formanden skal huske at inviterer foreningsformændene, når disse inviteres med. Christian undskylder, det var en smutter. 4. Orientering ved repræsentanten for Grønt Råd og Hjorteudvalget Birger orienterer om arbejdet i grøntråd. Der bliver brugt meget krudt på solceller og biodiversitet. Det kan godt være svært at følge med i de dagsordener og agendaer der føres i grønt råd. Kronvildt . Der er ikke enighed om antal dyr på Halsnæs men man mener at der er omkring 100 stk. Der er ingen opbakning fra de lokale jægere til at fortælle Birger om nedlagt kronvildt, vi drøfter om vores foreninger skal faciliterer arbejdet med kronvildt gruppen. Vi kunne godt ønske os mere opbakning fra kronvildt koordinator. Christian tager fat i koordinatoren og taler med ham om manglende synlighed i Halsnæs. Regulering . Der er stadig mange mink på havnene og i Arresø. Der er mange ræve og en del husmår. Råge regulering er der ikke for mange tilladelser der ryger ind i tide. 5. Orientering om bestyrelsens sammensætning. Ingen ændring. 6. Indstilling af op til to kandidater til hovedbestyrelsen og op til to HBsuppleanter (kun i valgår) 7. Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet (22.juni). Foreningsformændene sender navne til Christian. 8. Indkomne forslag ledsaget af motivation (ingen indkomne forslag) 9. Eventuelt. Keld fra Ølsted jagtforening fortæller at skydevognen har været brugt 4 gange i det forgangne år. Regnskab vedlagt